Försäkring

Föreningen och dess medlemmar är gruppförsäkrade via Riksidrottsförbundet och Folksam.
Läs mer här. Vid skador kontakta kassören för försäkringsnummer. Försäkringsbolaget kan begära verifikation på att man är registrerad medlem och har betalt medlemsavgift för perioden för skadetillfället. Det är därför viktigt att registrera sig och betala medlemsavgiften, gäller både aktiva och tränare.