Medlemsavgift

Policy för medlemsavgifter 

Alla avgifter är angivna per år – inte termin 

  • att aktiva medlemmar betalar avgift som omfattar medlemsskap och tränings- och tävlingsavgift.
  • att avgift ska betalas i januari.
  • att full avgift ska erläggas oavsett när under året som medlemskapet påbörjas.
  • att alla som tränar och/eller tävlar i Föreningens namn – även veteraner – skall betala full avgift
  • Passiv-avgiften är alltså endast till för medlemmar som inte tävlar eller tränar i klubbens regi eller i klubbens namn

Inbetalning på Bankgiro: 336 – 2134

Vi skickar inte ut faktura eller inbetalningskort, däremot påminner vi de som inte betalat

Ange på inbetalningen namnet + födelseår på den som avses och använd onlineformuläret för övriga uppgifter. Enligt nya bestämmelser för så kallat LOK-stöd från stat och kommun måste vi redovisa personnummer på alla deltagare. Vid skador där vi vill använda vår försäkring kan försäkringsbolaget begära in verifikation på att medlemsavgift är betald. Läs mer om försäkringen här.
Om man deltar i tävlingar i klubbens namn är det särskilt viktigt att medlemsavgiften är betald.

Registrera/uppdatera dessa uppgifter i onlineformuläret så vi får alla kontaktuppgifter.

Om ni har frågor kring medlemsavgifter skriv till kjell.hansson@trelleborgfriidrott.com, kassör.

Veteran-taxan avser vuxna som vill träna löpning med oss eller kunna delta under klubbens namn i olika tävlingar och långlopp. Ni står själva för alla anmälningsavgifter och klubben täcker inga kostnader men som medlemmar är ni i viss mån försäkrade och kan alltså anmäla er i sammanhang som kräver klubbtillhörighet. Observera att taxan för passiv medlem inte är tillämplig i dessa sammanhang. Veteran-medlemmar som aktivt hjälper till i föreningen och dess arrangemang kan delta i vår lopp gratis.  Ni andra betalar ordinarie pris. 

Dessa avgifter gäller för 2024 (samma nivå som 2023)

MedlemskapMedlemsavg.per år
Knattegruppen (  – 9 år)700
Ungdomsgruppen (10 – 14 år)1000
Junior/Senior (15 –   )1300
Veteraner700
Passiva300