Palmkastet

Palmkastet 2024

Plats:Östervångsstadion
Startdatum:2024-04-27
Senaste anmälningsdatum: 2022-04-21 23:59 till standardavgift, därefter till efteranmälanspris.
Vi håller on-line efteranmälan öppen ända tills 26.e kl 20:00
Avgift:80 / 90 kr per deltagare och gren
Avgift efteranmälan:+40 kr per deltagare och gren
Anmäl on-line:Online på EasyRecord. Öppen från den 24.e mars. Allmänt gäller att Anmälan kan från och med den 22.e (se ovan) endast ske online och i mån av plats.
Vi kan, lite motsträvigt från sekretariatet, ta emot anmälningar även på plats. Grenar som helt saknar anmälningar den x.e finns inte med i tidsprogrammet. Om du inte kan anmäla till en gren så kan det bero på att grenen är full med hänsyn till heatindelning och tidsprogram eller att ingen alls anmält sig under ordinarie anmälningstid. Kontakta oss på mail-adressen nedan.
Se anmälda: Startlista på EasyRecord
Frågor & info:anmal.ifktrelleborg@gmail.com
Resultat:Se EasyRecord
Tidsprogram:
Prel
Kula
Startar tidigast kl 11

Diskus
Startar tidigast kl 11

Slägga
Startar tidigast kl 13

Ingen avprickning utan vi köra med upprop 15 minuter innan grenstart.
Vi köra alla klasser gemensamt.
För diskus och slägga märker vi nedslaget och mäter efter respektive omgång. (som vi brukar i Trelleborg)
Män:Diskus 2.000, Kula 7.260, Slägga 7.260
P19:Diskus 1.750, Kula 6.000, Slägga 6.000
P17:Diskus 1.500, Kula 5.000, Slägga 5.000
P15:Diskus 1.000, Kula 4.000, Slägga 4.000
P13:Diskus 0.600, Kula 3.000, Slägga 3.000
Kvinnor:Diskus 1.000, Kula 4.000, Slägga 4.000
F19:Diskus 1.000, Kula 4.000, Slägga 4.000
F17:Diskus 1.000, Kula 3.000, Slägga 3.000
F15:Diskus 0.750, Kula 3.000,Slägga 3.000
F13:Diskus 0.600, Kula 2.000,Slägga 2.000