Palmkastet

Palmkastet 2023

Plats:Östervångsstadion
Startdatum:2023-04-29
Senaste anmälningsdatum: 2022-04-25 12:00 till standardavgift, därefter till efteranmälanspris.
Vi håller on-line efteranmälan öppen ända tills 28.e kl 20:00
Avgift:80 / 90 kr per deltagare och gren
Avgift efteranmälan:+40 kr per deltagare och gren
Anmäl on-line:Online på EasyRecord Öppen från den 5.e april. Allmänt gäller att Anmälan kan från och med den x.e (se ovan) endast ske online i mån av plats. Grenar som helt saknade anmälningar den x.e finns inte med i tidsprogrammet. Om du inte kan anmäla till en gren så kan det bero på att grenen är full med hänsyn till heatindelning och tidsprogram eller att ingen alls anmält sig under ordinarie anmälningstid. Kontakta oss på mail-adressen nedan.
Se anmälda: Startlista
Frågor & info:anmal.ifktrelleborg@gmail.com
Resultat:Se EasyRecord
Tidsprogram:
OBS uppdaterat
23-04-28 16:00
Kula
Kvinnor 11.00-11.35
Män 11.40-12.10

Diskus
Kvinnor 12.15 – 13.20
Män 13.30 – 14.15   

Slägga
Kvinnor 14.30 – 15.45
Män 15.55 – 16.30

Ingen avprickning utan vi köra med upprop 15 minuter innan grenstart.
Vi köra alla klasser i ett heat,
För diskus och slägga märker vi nedslaget och mäter efter respektive omgång. (som vi brukar i Trelleborg)
Män:Diskus 2.000,Kula 7.260,Slägga 7.260
P19:Diskus 1.750,Kula 6.000,Slägga 6.000
P17:Diskus 1.500,Kula 5.000,Slägga 5.000
P15:Diskus 1.000,Kula 4.000,Slägga 4.000
P13:Diskus 0.600,Kula 3.000,Slägga 3.000
Kvinnor:Diskus 1.000,Kula 4.000,Slägga 4.000
F19:Diskus 1.000,Kula 4.000,Slägga 4.000
F17:Diskus 1.000,Kula 3.000,Slägga 3.000
F15:Diskus 0.750,Kula 3.000,Slägga 3.000
F13:Diskus 0.600,Kula 2.000,Slägga 2.000