Palmkastet

Palmkastet 2023

Plats:Östervångsstadion
Startdatum:2023-04-xx slutet av april (lördag)
Senaste anmälningsdatum: 2022-04-xx
Avgift:70 kr per deltagare och gren
Avgift efteranmälan:+50 kr per deltagare och gren
Anmäl on-line:online på EasyRecord Öppen!Viktigt! Anmälan kan från och med den xx.e endast ske online i mån av plats. Grenar som helt saknade anmälningar den xx.e finns inte med i tidsprogrammet. Om du inte kan anmäla till en gren så kan det bero på att grenen är full med hänsyn till heatindelning och tidsprogram eller att ingen alls anmält sig under ordinarie anmälningstid. Kontakta oss på mail-adressen nedan
Se anmälda: Startlista (när anmälan öppnats)
Frågor & info:anmal.ifktrelleborg@gmail.com
Resultat:Se EasyRecord
Tidsprogram:kl 11.00 Kula
kl 12.00 Diskus
kl 13.00 Slägga
Män:Diskus 2.000,Kula 7.260,Slägga 7.260
P19:Diskus 1.750,Kula 6.000,Slägga 6.000
P17:Diskus 1.500,Kula 5.000,Slägga 5.000
P15:Diskus 1.000,Kula 4.000,Slägga 4.000
P13:Diskus 0.600,Kula 3.000,Slägga 3.000
Kvinnor:Diskus 1.000,Kula 4.000,Slägga 4.000
F19:Diskus 1.000,Kula 4.000,Slägga 4.000
F17:Diskus 1.000,Kula 3.000,Slägga 3.000
F15:Diskus 0.750,Kula 3.000,Slägga 3.000
F13:Diskus 0.600,Kula 2.000,Slägga 2.000