Träning 2007-13

Vi tränar måndagar och onsdagar 18:30-20:00

Notera att tiderna kan ändras när utomhussäsongen börjar.

Tränare: Andrée Gentile, Anna Andersson, Eric Mårtensson

Viktigt Vi har en gruppförsäkring för medlemmar som täcker skador vid träning och tävling.
Vid skadeanspråk kommer försäkringsbolaget att kräva in bevis för att man är medlem (betalt medlemsavgiften).
Sådant kan ni erhålla av kassören – om ni betalt medlemsavgift för aktuellt kalenderår, vi kan inte retroaktivt hävda att medlemsavgift betalts in.