Ungdomar träning

Vi tränar måndagar 17:30 – 19:00
Notera att tiderna kan ändras när vi börjar utomhussäsongen

Tränare: Anna Andersson, Isabella Lopez, Gunnar Jedvik, Jeanette Jireteg

Viktigt Vi har en gruppförsäkring för medlemmar som täcker skador vid träning och tävling.
Vid skadeanspråk kommer försäkringsbolaget att kräva in bevis för att man är medlem (betalt medlemsavgiften).
Sådant kan ni erhålla av kassören – om ni betalt medlemsavgift för aktuellt kalenderår, vi kan inte retroaktivt hävda att medlemsavgift betalts in.